dlaczego warto się zarejestrować?
skontaktuj się z nami...
login:
hasło:
zapomniałeś/aś hasło?
załóż nowe konto
dodaj ogłoszenie
Regulamin korzystania z Portalu Ogłoszeniowego szczeniaki.eu
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1) Poniższy dokument jest podstawą użytkowania Portalu Ogłoszeniowego Szczeniaki.eu, nazywanego później także w skrócie „portalem” lub „serwisem”.
2) Korzystanie z portalu jest równoznaczne z akceptowaniem wszystkich zasad z poniższego regulaminu.
3)Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują portalowi szczeniaki.eu.
4) Administratorzy serwisu mają prawo wprowadzać zmiany w wyglądzie serwisu, zasadach jego funkcjonowania oraz w regulaminie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
5) Szczeniaki.eu będzie dokładał wszelkich starań, by korzystanie z serwisu było proste i bezpieczne. Zobowiązuje się również do udzielania odpowiedzi na zadane pytania dotyczące funkcjonowania serwisu. Administratorzy w miarę swoich możliwości będą udzielali porad i pomocy użytkownikom serwisu.

II.OGŁOSZENIA:
1) Szczeniaki.eu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń i innych materiałów zamieszczonych przez użytkowników portalu.
2) Ogłoszenia zamieszczane w portalu muszą być bezpośrednio związane z hodowlą psów rasowych (rodowodowych) nie posiadające linków ani adresów konkurencyjnych portali. Inne ogłoszenia będą usuwane.
3) Niedozwolone jest podanie przez użykownika nieprawdziwych danych, co skutkuje zawieszeniem lub usunięciem konta użytkownika.
4) Niedozwolone jest zamieszczanie na łamach serwisu treści obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich czy też o charakterze erotycznym – tego typu treści będą niezwłocznie usuwane, zaś konto użytkownika zostanie zawieszone.
5) Zabronione jest wykorzystywanie portalu szczeniaki.eu do dystrybucji wszelkich materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich.
6) Wpisy do portalu będą ogólnodostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet.
7) Opłaty za zamieszczenie banerów reklamowych i reklam ruchomych dokonuje się bezpośrednio przelewem na konto (po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów emisji reklamy z administratorami serwisu).

III. UŻYTKOWNICY:
Rejestracja w portalu jest bezpłatna.
Użytkownik jest zobowiązany do:
-Podania danych zgodnych z prawdą w fazie rejestracji i ich aktualizacji,
-Podania danych zgodnych z prawdą w fazie składania ogłoszeń i ich aktualizacji,
-Zgłaszania administratorowi portalu informacji bądź wątpliwości co do podanych informacji przez innych użytkowników. W tym informacji na temat prawidłowości danych i osiągnięć reproduktorów/suk hodowlanych oraz hodowli.
-Przestrzegania regulaminu portalu szczeniaki.eu i jego poprawek,
-Ochrony identyfikatora - "login" oraz hasła.

Użytkownik ma prawo do:
-Dostępu do portalu szczeniaki.eu w ramach poziomu bezpłatnego i płatnego, dokonywania zmian danych rejestracyjnych.
-Każdy użytkownik ma prawo do bezpłatnego przeglądania wszystkich ogłoszeń w portalu szczeniaki.eu.
-Użytkownik upoważnia portal szczeniaki.eu do kierowania na swój adres informacji promocyjnych, ofert, tekstów reklamowych, itp.

Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za:
Treść ofert oraz prawdziwość danych teleadresowych, czasowy brak dostępu do serwisu wynikający z winy użytkownika lub wskutek działań sił wyższych, szkody wynikające z udostępnienia hasła oraz "login" osobom trzecim, ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z serwisu. Administrator portalu szczeniaki.eu ma prawo do:
-Weryfikacji zawartości ofert i ich prawdziwości, usuwania konta użytkowników, którzy naruszają warunki regulaminu,
-W przypadku wątpliwości co do poprawności informacji podanych przez użytkownika portalu, administrator portalu ma prawo żądać przesłania przez użytkownika dokumentów potwierdzających prawdziwość zawartych informacji w formie scanów dokumentów, wysyłanych na zwrotny adres mailowy administratora portalu.
-Wykorzystywania danych teleadresowych wszystkich użytkowników w celach marketingowo - reklamowych,
-Wprowadzania zmian regulaminu, przy czym nie ma obowiązku informowania o zmianach.

Administrator portalu szczeniaki.eu dołoży wszelkich możliwych starań, aby:
Zawartość portalu zawierała tylko prawdziwe dane i informacje, promować i reklamować portal szczeniaki.eu, portal działał poprawnie, stale uzupełniać i pogłębiać zawartość portalu.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami portalu szczeniaki.eu należą do portalu szczeniaki.eu.
3. Jakiekolwiek próby włamania do portalu szczeniaki.eu oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z regulaminem, skutkują konsekwencjami prawnymi.
4. Akceptacja niniejszego regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z oświadczeniem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, wprowadzonych do formularzy dostępnych na stronach portalu szczeniaki.eu, w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych portalu szczemiaki.eu " oraz "Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od portalu szczeniaki.eu w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną". Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany lub zażądać usunięcia swoich danych z bazy danych portalu szczeniaki.eu .
5. Portal szczeniaki.eu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników - aktualna wersja regulaminu będzie każdorazowo dostępna na stronach internetowych portalu szczeniaki.eu
......................................................................................................................................................................................................
| Regulamin | Polityka prywatności | Kontakt | Misja | Pomoc |